Για την καλύτερη συνεργασία των γονέων και κηδεμόνων των μαθητών του σχολείου μας, παραθέτουμε το πρόγραμμα επικοινωνίας με τους καθηγητές του Γυμνασίου Ηρακλείου, για το σχολικό έτος 2018-19.