Σεπτέμβριος!

Μια νέα αρχή για όλα τα παιδιά, αλλά πιο πολύ για τους μαθητές της Α’ Τάξης! Κι εμείς, μάθαμε τους κανόνες της τάξης με έναν διαφορετικό τρόπο, βιωματικό και ευχάριστο, το κουκλοθέατρο!

Οι ήρωές του, η Αταχτούλα και ο Ζαβολιάρης με τις περιπέτειές τους και τελικά τις καλές αποφάσεις τους, βοήθησαν τους μικρούς μαθητές να καταλάβουν τους κανόνες της τάξης και να αποφασίσουν κι εκείνοι να τους εφαρμόσουν!