Πειραματιζόμαστε για να ανακαλύψουμε πώς εξαπλώνονται τα μικρόβια:

Βάζουμε στο χεράκι μας μπλε μπογιά!

Χαιρετάμε ο ένας τον άλλο και πιάνουμε διάφορα αντικείμενα μέσα στην τάξη.

Παρατηρούμε πως η μπλε μπογιά (δηλαδή τα μικρόβια) εξαπλώνεται και λερώνει

τα πράγματα που ακουμπάμε!

Αποφασίζουμε να πλένουμε τα χέρια μας συχνά!