Δεν είναι μόνο αυτοί που θυσιάστηκαν για την Πίστη μας, οι Άγιοι, ούτε μόνο αυτοί που έπεσαν για την Πατρίδα, οι Ήρωες. Είναι και αυτοί που πρόσφεραν στην Πατρίδα το βιος τους, τα χρήματά τους, ότι με κόπο και μόχθο απέκτησαν. Ίδρυσαν κοινωφελή Ιδρύματα: Ορφανοτροφεία Παρθεναγωγεία, Σχολεία, Νοσοκομεία Πανεπιστήμια, Μουσεία, Κτήματα.  Δώρισαν Καράβια. Ξόδεψαν για να δώσουν υποτροφίες και να ενισχύσουν φτωχότερους συμπατριώτες μας.:

Είναι οι Εθνικοί Ευεργέτες.  Αυτούς τίμησε η Στ’ Δημοτικού και μας είπε  για τους:

Ιωάννη Πάγκα

Ιωάννη Αθανασάκη

 

Γεώργιο Αβέρωφ

Γεώργιο Σίνα

Απόστολο Αρσάκη

Ανδρέα Συγγρό