Οι απογευματινές δραστηριότητες φέτος στο Σχολείο μας θα λειτουργήσουν με το ακόλουθο  πρόγραμμα:

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΗΜΕΡΑ
Ακαδημία Ποδοσφαίρου Παρασκευή      2.15΄- 4.15΄μ.μ.
Μπάσκετ Τετάρτη            2.15΄- 4.15΄μ.μ.
Τέννις Τρίτη                 2.15΄- 4.15΄μ.μ.
Βυζαντινή Μουσική Πέμπτη             2.15΄- 4.15΄μ.μ.
Αγιογραφία Πέμπτη             2.15΄- 4.15΄μ.μ.
Ζωγραφική & Καλλιτεχνικές Δραστηριότητες Τετάρτη            2.15΄- 4.15΄μ.μ.

Τα τμήματα θα λειτουργήσουν από την πρώτη εβδομάδα του Οκτωβρίου, εφ’ όσον υπάρχουν επαρκείς δηλώσεις.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με τη Διεύθυνση του Σχολείου.