Το μάθημα της Ιστορίας “Από τις Γεωγραφικές Ανακαλύψεις στον Διαφωτισμό” μας έδωσε την έμπνευση να εργαστούμε ατομικά, αλλά και σε ομάδες και να παρουσιάσουμε:

Α) Την πιο πρωτότυπη σύγχρονη εφεύρεση,

Β) Την πιο σημαντική ανακάλυψη

Γ) Την εφεύρεση που άλλαξε τον κόσμο

Μέρος των παρουσιάσεων έγινε στην αγαπημένη μας Βιβλιογωνιά!