Σάββατο 9 Μαΐου 2015

“Ανοίξαμε τις πόρτες μας, ανοίξαμε τις καρδιές μας”.

Στο Γυμνάσιο Αμαρουσίου