Το Νηπιαγωγείο της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, με εντιμότητα και προσαρμοστικότητα στα σύγχρονα, κάθε φορά, εκπαιδευτικά δεδομένα, έχει αποδείξει ότι επιτελεί ένα σπουδαίο και καθοριστικό ρόλο στην ολόπλευρη ανάπτυξη του παιδιού.

Θεωρούμε ουσία και έρεισμα του όλου έργου μας το συνδυασμό γνώσης και αρετής μέσα σε ένα πλαίσιο χαρούμενης μάθησης. Για το λόγο αυτό στο Νηπιαγωγείο της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ επιδιώκουμε:

  • Τη ζωντανή και βιωματική συμμετοχή των παιδιών στη μαθησιακή διαδικασία.
  • Την ανάπτυξη πρωτοβουλιών του παιδιού και την καλλιέργεια της αυτονομίας του και της αυτοπεποίθησης.
  • Τη δημιουργική έκφραση του παιδιού μέσα από τις τέχνες και τις καλλιτεχνικές κατασκευές και δραστηριότητες (χειροτεχνία, μουσική, θεατρικό παιχνίδι κ.α.)
  • Την ανάπτυξη ικανοτήτων για τη μετέπειτα προσέγγιση των σχολικών γνώσεων.
  • Το κλίμα αμοιβαίου σεβασμού και την ομαλή κοινωνικοποίηση και συνεργατικότητα μεταξύ των παιδιών, καθώς και μεταξύ Νηπιαγωγού και παιδιών.
  • Την επαφή των παιδιών με την ελληνορθόδοξη παράδοση και τα ήθη και τα έθιμα του λαού μας.

Κι όλα αυτά μέσα σε ένα πανέμορφο φυσικό περιβάλλον, μακριά από τους θορύβους της πόλης, το τσιμέντο και το καυσαέριο. Η άνεση και ασφάλεια του χώρου, το ιδιωτικό ασφαλές δασάκι μας, ο κατάλληλα διαμορφωμένος ελαιώνας, οι παιδικές χαρές μέσα σε φυσικό πράσινο είναι όχι μόνο πηγή καύχησης για μας, αλλά και στοιχεία που βοηθούν εμάς και τα παιδιά μας να μαθαίνουμε παίζοντας, να εργαζόμαστε χαρούμενα και να δημιουργούμε αυθόρμητα και φυσικά, παιδικά…