ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ 21-22

ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ 2022