Στη σελίδα αυτή δημοσιεύονται οι οικονομικές καταστάσεις από το κληροδότημα Ηλία Ατσάρου προς την Ελληνική Παιδεία.