Οι μαθητές και οι μαθήτριες της Ε’ τάξης ανακάλυψαν μέσα από μια σειρά πειραμάτων ότι ο ήχος διαδίδεται στα στερεά, στα υγρά και στα αέρια σώματα. Στην πρώτη φωτογραφία μπορείτε να δείτε τα υλικά που χρησιμοποιήσαμε.

Στο πρώτο πείραμα παρατηρήσαμε τις διαφορές που υπάρχουν στη διάδοση του ήχου στα αέρια και στα στερεά σώματα. Τοποθετήσαμε ένα ρολόι στη μία άκρη του θρανίου κι ένα παιδί στάθηκε στην άλλη μεριά του. Μας πληροφόρησε ότι ίσα που άκουγε τον χτύπο του ρολογιού, ενώ όταν ακουμπούσε το αφτί του στο θρανίο, ο χτύπος ακουγόταν πολύ πιο έντονα.

Στο δεύτερο πείραμα ένας μαθητής ακούμπησε το αφτί του στο τοίχωμα μιας λεκάνης που περιείχε νερό. Ένας συμμαθητής του χτύπησε δύο κουτάλια μέσα στο νερό και ο πρώτος άκουσε τον ήχο που κάνουν τα κουτάλια, οπότε όλοι οι μαθητές συμπέραναν ότι ο ήχος διαδίδεται και στα υγρά σώματα.

Στο τρίτο πείραμα, το οποίο ήταν αρκετά εντυπωσιακό, δυο μαθητές κράτησαν από ένα ταμπουρίνο. Στην μεμβράνη του ενός ακουμπούσε ένα μπαλάκι του πινκ-πονκ κρεμασμένο με μια κλωστή. Όταν ο μαθητής χτυπούσε το πρώτο ταμπουρίνο, το μπαλάκι αναπηδούσε στην επιφάνεια του δεύτερου! Συνδυάζοντας τις γνώσεις και των προηγούμενων μαθημάτων, οι μαθητές εύκολα κατάλαβαν ότι αυτό συμβαίνει επειδή ταλαντώνεται η μία μεμβράνη, μεταδίδεται ο ήχος στην διπλανή, πάλλεται και αυτή με τη σειρά της και το μπαλάκι αναπηδά πάνω της. Έτσι εξηγήσαμε ότι ο ήχος διαδίδεται με ηχητικά κύματα.

Τέλος, συμπληρώσαμε το προηγούμενο συμπέρασμά μας και το καταλάβαμε καλύτερα εκτελώντας δύο ακόμη παρόμοια πειράματα, τα οποία βλέπετε στις δύο τελευταίες φωτογραφίες. Χτυπώντας το ένα μόνο στέλεχος του διαπασών, παρατηρήσαμε ότι πάλλεται και το άλλο, ενώ η βάση του όχι. Τα ηχητικά κύματα μεταδόθηκαν μέσω του αέρα απ’ το ένα στέλεχος στο άλλο και το ανάγκασαν να ταλαντωθεί.