Θερμά και ψυχρά  χρώματα!

Μαθαίνω να τα ξεχωρίζω και να ζωγραφίζω πότε με τη μία και πότε με την άλλη ομάδα!

Ακούω προσεκτικά τις οδηγίες, εργάζομαι συγκεντρωμένα και προσεκτικά για να μην μπερδευτώ!