Οι μαθητές της Στ΄ τάξης Δημοτικού κάνουν πειράματα στην Ενότητα “Οξέα – Βάσεις – Άλατα” και συνδέουν τις ουσίες αυτές με την καθημερινή ζωή. Τα πείραματα βοηθάνε στην βαθύτερη και ουσιαστικότερη κατανόηση ενός μαθήματος Χημείας. Οι μαθητές μπαίνουν στο Εργαστήριο Χημείας του Σχολείου και πειραματίζονται. Το μάθημα από από απλή θεωρητική γνώση γίνεται εμπειρία.