Ένα από τα αγαπημένα μαθήματα της Α΄δημοτικού φέτος, ήταν η Παιδική Λογοτεχνία. Συγκεκριμένα ασχοληθήκαμε με τα λεγόμενα «Συννεφοπαραμύθια».

Τα «Συννεφοπαραμύθια» είναι φανταστικές ιστορίες με διδακτικό περιεχόμενο τις οποίες γράφει ένα πολυταξιδεμένο σύννεφο. Ήρωες των παραμυθιών ήταν παιδιά, πουλιά, φυτά, ζώα, ψαράκια αλλά και αντικείμενα όπως, κινητά τηλέφωνα, χτένες, ρούχα κ.λπ. Τα θέματα αφορούσαν κυρίως τις διαπροσωπικές σχέσεις των παιδιών μέσα στην οικογένεια και στο σχολείο, τα παιδικά ελαττώματα και τις δυνατότητες που μπορούν να αναπτύξουν, ώστε να αντιμετωπίζουν προβληματικές καταστάσεις δικές τους ή του περιβάλλοντος.

Μετά από κάθε «Συννεφοπαραμύθι» που διαβάζαμε, κάναμε δραστηριότητες σχετικές με αυτό. Κι έτσι στο τέλος της χρονιάς, φτιάξαμε το δικό μας βιβλίο.