Με ποσοστό επιτυχίας 100% και με υψηλές επιδόσεις (Pass with merit και Pass with distinction) ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα των εξετάσεων για την απόκτηση των διπλωμάτων KET for schools and PET for schools του πανεπιστημίου του Cambridge.

Με τη συστηματική μελέτη, την αγάπη για τα Αγγλικά και με την κατάλληλη προετοιμασία από το σχολείο οι μαθητές μας επιβραβεύτηκαν με τον καλύτερο τρόπο για τους κόπους και την προσπάθειά τους!

Dear Students, congratulations!

We are very proud of you! Keep up the good work. Dream big and always aim high!