Πολλά συγχαρητήρια στους κάτωθι μαθητές και μαθήτριες του Γυμνασίου Ηρακλείου και του Γυμνασίου Αμαρουσίου, που με την άοκνη και φιλότιμη προσπάθεια τους απέκτησαν τα εξής επίπεδα στην αγγλική γλώσσα, Certificate A2 (Europe Council level), PET for Schools (level Β1) ,  FCE for Schools (level Β2-C1) του Πανεπιστημίου του Cambridge και ECCE (level B2),  ECPE (level C2) του Πανεπιστημίου του Michigan.

Ευχόμαστε οι στόχοι και οι αγώνες τους να συνοδεύονται από επιτυχία!