Στα πλαίσια του μαθήματος Αγγλικών στις Ε’ και  ΣΤ’ τάξεις του Δημοτικού οι μαθητές προετοιμάζονται για την απόκτηση πτυχίων Αγγλικών του Πανεπιστημίου του Cambridge: KET for schools (Level: A2) και PET for schools (Level: B1), ανάλογα με το τμήμα τους.

Η προετοιμασία για τις εξετάσεις γίνεται βάσει ειδικού προγράμματος που καταρτίζεται από τους διδάσκοντες και περιλαμβάνει εξάσκηση στα υπό εξέταση Skills: Reading and Writing, Listening and Speaking.

Συγχαίρουμε τους μαθητές μας για την επιτυχία τους (100% και στα δύο πτυχία) καθώς οι κόποι τους επιβραβεύτηκαν και μάλιστα με επαίνους (Pass with Merit-Grade B) και διακρίσεις (Pass with Distinction-Grade A) στην τελική βαθμολογία.