Ολοκληρώθηκαν με 100% επιτυχία και με πολύ καλές επιδόσεις οι εξετάσεις πιστοποίησης Microsoft Office Specialist στην εφαρμογή Word για τους μαθητές της Α΄ Τάξης, στην Εφαρμογή Excel για τους μαθητές της Β΄ Τάξης και στην Εφαρμογή Power Point για τους μαθητές της Γ’ Τάξης των Γυμνασίων μας στο Μαρούσι και το Ηράκλειο.

Αποκτώντας τη διεθνώς αναγνωρισμένη πιστοποίηση Microsoft Office Specialist οι μαθητές:

  • Αποδεικνύουν τις γνώσεις και ικανότητές τους στις εφαρμογές Microsoft® Office με ένα πιστοποιητικό παγκόσμιας αναγνώρισης που δεν απαιτεί ανανέωση
  • Αποκτούν ακριβή αντίληψη του επιπέδου των γνώσεών τους και αναγνωρίζονται από τους καθηγητές τους και τη μαθητική κοινότητα
  • Προετοιμάζονται για το πανεπιστήμιο και τη μελλοντική τους επαγγελματική πορεία.

Οι πιστοποιήσεις αυτές εντάσσονται στο πλαίσιο διδασκαλίας της Πληροφορικής και των Νέων Τεχνολογιών, γενικότερα, στα εκπαιδευτήρια της Ελληνικής Παιδείας.

Συγχαίρουμε τους μαθητές μας για τη επιτυχία τους καθώς και τους καθηγητές Πληροφορικής των εκπαιδευτηρίων μας, κυρίες Μαρίνα Πετροπούλου και Ματίνα Σίσκου, και κύριο Ανδρέα Τσαγκαρόπουλο που είχαν την ευθύνη προετοιμασίας των μαθητών όλη τη χρονιά.

Ακολουθούν τα ονόματα των μαθητών μας που εξετάστηκαν και έλαβαν την πιστοποίηση.