Η μαθήτρια της Δ’ Τάξης τους Σχολείου μας, Κυριακή Σκούρτη, βγήκε πρώτη στο διαγωνισμό Ρομποτικής με θέμα : ”Πρώτο ξεκίνημα στις θεμελιώδεις αρχές του προγραμματισμού IT Experts, IT Kids”.