Φρυκτωρίες, υδραυλικός τηλέγραφος, σήματα μορς…σύγχρονοι δορυφόροι! Ποια ήταν η εξέλιξη των τηλεπικοινωνιών; Ποιες εφαρμογές αξιοποιούσαν παλιότερα και πώς φτάσαμε στα ραδιοκύματα; Μια ενδιαφέρουσα ξενάγηση στον κόσμο των τηλεπικοινωνιών απόλαυσαν οι μαθητές της Έκτης με διαδραστικά και όχι μόνο εκθέματα.