Οι μαθητές και οι μαθήτριες της Ε τάξης συμμετείχαν στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Η σοκολάτα και ο Παυλίδης». Έτσι είχαν την ευκαιρία να εξοικειωθούν με τη βιομηχανική παραγωγή, τη λειτουργία και το εργασιακό περιβάλλον ενός εργοστασίου. Παράλληλα, μέσα από μια διαδικασία  που συνδυάζει την εκπαίδευση και το παιχνίδι, τα παιδιά ενημερώνονται για τα συστατικά της σοκολάτας και τη διατροφική της αξία, για την ιστορία του εργοστασίου Παυλίδη και για την παραγωγή της σοκολάτας από το κακαόδεντρο μέχρι το εργοστάσιο. Και όλα αυτά γίνονται με τη μορφή project, έτσι ώστε η μάθηση να είναι πιο αποτελεσματική μέσα από τη βιωματική εμπειρία.