Η επίσκεψή μας στο κέντρο ΓΑΙΑ του μουσείου Γουλανδρή
μας επιμόρφωσε, μας προβλημάτισε, συνέβαλλε

  • στην εξοικείωση μας με το φυσικό περιβάλλον,

  • στην κατανόηση των σχέσεων αλληλεξάρτησης που αναπτύσσονται σ’ αυτό,
  • στην ευαισθητοποίηση μας στους κινδύνους που διατρέχει σήμερα
  • και στην ενεργοποίηση στην κατεύθυνση της διαφύλαξής του.

Πιο συγκεκριμένα…

  • κάναμε πειράματα με τις διάφορες μορφές ανανεώσιμων πηγών ενέργειας,
  • ταξιδέψαμε σε όλον τον πλανήτη μέσω μιας τρισδιάστατης γιγαντοθόνης,
  • ενημερωθήκαμε και φύγαμε λίγο πιο ευαισθητοποιημένοι αλλά και χαρούμενοι έχοντας εφόδια τις νέες μας γνώσεις!