Την Τρίτη 19 Μαρτίου 2019 η Ε΄ τάξη επισκέφτηκε το ίδρυμα Ευγενίδου και παρακολούθησε ένα πρόγραμμα με πειράματα φυσικής στη θεματική ενότητα για  την ΕΝΕΡΓΕΙΑ.

Οι μαθητές εντυπωσιάστηκαν με τον τρόπο παρουσίασης των πειραμάτων. Συμμετείχαν και οι ίδιοι και αυτό τους ενθουσίασε. Ευχαριστούμε τους οργανωτές αυτού προγράμματος.