Την εβδομάδα αυτήν, η Ε’ τάξη επισκέφτηκε το ίδρυμα Λασκαρίδη στον Πειραιά. Η εκπαιδευτική αυτή  εκδρομή είχε ως θέμα «Το βιβλίο στο Βυζάντιο». Οι μαθητές έμαθαν πολλά πράγματα, «πλούτισαν» τις γνώσεις τους, «χτίζοντας» τις ήδη υπάρχουσες και αποκτώντας καινούριες.

Το πρόγραμμα περιλάμβανε αφενός ένα θεωρητικό κομμάτι και αφετέρου ένα βιωματικό. Πρώτα τα παιδιά παρακολούθησαν μια εξαιρετική και ενδιαφέρουσα παρουσίαση, έτσι ώστε να κατατοπιστούν σε όλες τις πτυχές του θέματος. Έμαθαν πώς ξεκίνησε το βιβλίο, πώς κατασκευαζόταν παλιότερα και πώς εξελίχθηκε κατά τη βυζαντινή περίοδο.  Έπειτα, ακολούθησε μία ευχάριστη δραστηριότητα, κατά την οποία τα παιδιά έφτιαξαν το δικό τους ανάγλυφο έργο. Τέτοια ανάγλυφα έργα κοσμούσαν τα περισσότερα βυζαντινά βιβλία.

Τέλος, δεν θα μπορούσαμε φυσικά να μην συνδυάσουμε και το παιχνίδι! Μαζευτήκαμε λοιπόν όλοι μαζί σε ένα γήπεδο και παίξαμε ποδόσφαιρο με την καρδιά μας!