Οι μαθητές και οι μαθήτριες της Γ’ δημοτικού ερευνούν τα φυτά στο κτήμα Συγγρού και καταγράφουν τις παρατηρήσεις τους.