Όλοι οι μαθητές του Σχολείου μας επισκεφτήκαμε στις 28 και 29 Μαρτίου το Ζάππειο Μέγαρο, την Ακαδημία Αθηνών, το Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και την Εθνική Βιβλιοθήκη, τα λαμπρά κτίρια που δώρισαν Μεγάλοι Εθνικοί Ευεργέτες και κοσμούν την Αθήνα μας. Θαυμάσαμε, μάθαμε, εμπνευστήκαμε!