ΉΡΩΑΣ. Μια λέξη που στο άκουσμά της το μυαλό μας ταξιδεύει σε κάτι σπουδαίο, κάτι ξεχωριστό.
Αναρίθμητοι οι ήρωες του ευλογημένου αυτού τόπου που πολέμησαν για “του Χριστού την Πίστη την Αγία και της Πατρίδος την Ελευθερία”. Όλοι όμως έχουν ξεχωριστή θέση στο μυαλό και την καρδιά μας.
Εμείς τα παιδιά της Β’ τάξης σας παρουσιάζουμε τις δικές μας σκέψεις για τους ήρωές μας.
Για εσάς τι σημαίνει Ήρωας;