Μια γιορτή για τη Φύση μέσα στη Φύση! Όλα τα είχε η ημέρα αυτή!

Το Σχολείο μας,  το Σάββατο 11 Μαΐου έγινε μια πράσινη φυσική αγκαλιά που υποδέχθηκε όλους όσους ήθελαν να γιορτάσουν μαζί μας….

Τα Περίπτερα μας ήταν φτιαγμένα με αγάπη και μεράκι από τα παιδιά και τους δασκάλους τους!

ΤΑΞΗ Α’ :  Αγαπώ και προστατεύω το περιβάλλον
ΤΑΞΗ Α’ :  Αγαπώ και προστατεύω το περιβάλλον
ΤΑΞΗ Α’ :  Αγαπώ και προστατεύω το περιβάλλον
ΤΑΞΗ Α’ :  Αγαπώ και προστατεύω το περιβάλλον
ΤΑΞΗ Α’ :  Αγαπώ και προστατεύω το περιβάλλον
ΤΑΞΗ Α’ :  Αγαπώ και προστατεύω το περιβάλλον
ΤΑΞΗ Β΄ : Παίζουμε με δικά μας οικολογικά παιχνίδια
ΤΑΞΗ Β΄ : Παίζουμε με δικά μας οικολογικά παιχνίδια
ΤΑΞΗ Β΄ : Παίζουμε με δικά μας οικολογικά παιχνίδια
ΤΑΞΗ Β΄ : Παίζουμε με δικά μας οικολογικά παιχνίδια
ΤΑΞΗ Β΄ : Παίζουμε με δικά μας οικολογικά παιχνίδια
ΤΑΞΗ Β΄ : Παίζουμε με δικά μας οικολογικά παιχνίδια
ΤΑΞΗ Γ΄ :  Το μελίσσι
ΤΑΞΗ Γ΄ :  Το μελίσσι
ΤΑΞΗ Γ΄ :  Το μελίσσι
ΤΑΞΗ Γ΄ :  Το μελίσσι
ΤΑΞΗ Γ΄ :  Το μελίσσι
ΤΑΞΗ Γ΄ :  Το μελίσσι
ΤΑΞΗ Δ΄ : Το μαγαζάκι της φύσης - Αρχαιομάθεια και Περιβάλλον
ΤΑΞΗ Δ΄ : Το μαγαζάκι της φύσης - Αρχαιομάθεια και Περιβάλλον
ΤΑΞΗ Δ΄ : Το μαγαζάκι της φύσης - Αρχαιομάθεια και Περιβάλλον
ΤΑΞΗ Δ΄ : Το μαγαζάκι της φύσης - Αρχαιομάθεια και Περιβάλλον
ΤΑΞΗ Δ΄ : Το μαγαζάκι της φύσης - Αρχαιομάθεια και Περιβάλλον
ΤΑΞΗ Δ΄ : Το μαγαζάκι της φύσης - Αρχαιομάθεια και Περιβάλλον
ΤΑΞΗ Δ΄ : Το μαγαζάκι της φύσης - Αρχαιομάθεια και Περιβάλλον
ΤΑΞΗ Δ΄ : Το μαγαζάκι της φύσης - Αρχαιομάθεια και Περιβάλλον
ΤΑΞΗ Δ΄ : Το μαγαζάκι της φύσης - Αρχαιομάθεια και Περιβάλλον
ΤΑΞΗ Δ΄ : Το μαγαζάκι της φύσης - Αρχαιομάθεια και Περιβάλλον
ΤΑΞΗ Ε΄ : Το φυτώριό μας και πειράματα Φυσικής
ΤΑΞΗ Ε΄ : Το φυτώριό μας και πειράματα Φυσικής
ΤΑΞΗ Ε΄ : Το φυτώριό μας και πειράματα Φυσικής
ΤΑΞΗ Ε΄ : Το φυτώριό μας και πειράματα Φυσικής
ΤΑΞΗ Ε΄ : Το φυτώριό μας και πειράματα Φυσικής
ΤΑΞΗ Ε΄ : Το φυτώριό μας και πειράματα Φυσικής
ΤΑΞΗ Ε΄ : Το φυτώριό μας και πειράματα Φυσικής
ΤΑΞΗ Ε΄ : Το φυτώριό μας και πειράματα Φυσικής
ΤΑΞΗ Ε΄ : Το φυτώριό μας και πειράματα Φυσικής
ΤΑΞΗ Ε΄ : Το φυτώριό μας και πειράματα Φυσικής
ΤΑΞΗ Ε΄ : Το φυτώριό μας και πειράματα Φυσικής
ΤΑΞΗ Ε΄ : Το φυτώριό μας και πειράματα Φυσικής
ΤΑΞΗ ΣΤ΄ : Το Φαρμακείο της Φύσης
ΤΑΞΗ ΣΤ΄ : Το Φαρμακείο της Φύσης
ΤΑΞΗ ΣΤ΄ : Το Φαρμακείο της Φύσης
ΤΑΞΗ ΣΤ΄ : Το Φαρμακείο της Φύσης
ΤΑΞΗ ΣΤ΄ : Το Φαρμακείο της Φύσης
ΤΑΞΗ ΣΤ΄ : Το Φαρμακείο της Φύσης
ΑΓΓΛΙΚΑ: Recycle
ΑΓΓΛΙΚΑ: Recycle
ΑΓΓΛΙΚΑ: Recycle
ΑΓΓΛΙΚΑ: Recycle
ΑΓΓΛΙΚΑ: Recycle
ΑΓΓΛΙΚΑ: Recycle
ΑΓΓΛΙΚΑ: Recycle
ΑΓΓΛΙΚΑ: Recycle
ΓΑΛΛΙΚΑ - ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ: Παιχνίδια οικολογικά
ΓΑΛΛΙΚΑ - ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ: Παιχνίδια οικολογικά
ΓΑΛΛΙΚΑ - ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ: Παιχνίδια οικολογικά
ΓΑΛΛΙΚΑ - ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ: Παιχνίδια οικολογικά
ΓΑΛΛΙΚΑ - ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ: Παιχνίδια οικολογικά
ΓΑΛΛΙΚΑ - ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ: Παιχνίδια οικολογικά
Τ.Π.Ε: Προστατεύω το Περιβάλλον, ηλεκτρονικές παρουσιάσεις
Τ.Π.Ε: Προστατεύω το Περιβάλλον, ηλεκτρονικές παρουσιάσεις
Τ.Π.Ε: Προστατεύω το Περιβάλλον, ηλεκτρονικές παρουσιάσεις
Τ.Π.Ε: Προστατεύω το Περιβάλλον, ηλεκτρονικές παρουσιάσεις
Τμήμα Γεωλογίας του Ε.Κ.Π.Α : Ταξίδι στο γεωλογικό χρόνο. Διαδραστικά παιχνίδια και πειράματα
Τμήμα Γεωλογίας του Ε.Κ.Π.Α : Ταξίδι στο γεωλογικό χρόνο. Διαδραστικά παιχνίδια και πειράματα
Τμήμα Γεωλογίας του Ε.Κ.Π.Α : Ταξίδι στο γεωλογικό χρόνο. Διαδραστικά παιχνίδια και πειράματα
Τμήμα Γεωλογίας του Ε.Κ.Π.Α : Ταξίδι στο γεωλογικό χρόνο. Διαδραστικά παιχνίδια και πειράματα
Τμήμα Γεωλογίας του Ε.Κ.Π.Α : Ταξίδι στο γεωλογικό χρόνο. Διαδραστικά παιχνίδια και πειράματα
Τμήμα Γεωλογίας του Ε.Κ.Π.Α : Ταξίδι στο γεωλογικό χρόνο. Διαδραστικά παιχνίδια και πειράματα

Στο Δεύτερο μέρος απολαύσαμε την Α’ Δημοτικού σε συνεργασία με την Χορωδία της Γ’ και Δ’ στην παρουσίαση του δρώμενου «Οι σκίουροι με τις τρεις Βίλες». Ακολούθησε η χορογραφία των κοριτσιών της Γ’.

Στο κλείσιμο της γιορτής, παρουσιάστηκαν τραγούδια από τις χορωδίες και την ορχήστρα του Σχολείου μας. Η εκδήλωση έκλεισε με υπέροχους παραδοσιακούς χορούς από όλα τα παιδιά.

                                     Όλοι μαζί δώσαμε και πήραμε το μήνυμα:

 

                                       ΖΩ ΣΤΗ ΦΥΣΗ, ΚΕΡΔΙΖΩ ΖΩΗ!