Για άλλη μια χρονιά ξεκίνησε στο σχολείο μας το πρόγραμμα της Αρχαιομάθειας «Από το χθες στο σήμερα της Ελληνικής Γλώσσας». Η Γ΄ τάξη ασχολείται φέτος με λέξεις που σχετίζονται με το βουνό και τη θάλασσα. Το λεξικό είναι ο αχώριστος σύντροφός μας, αφού κρύβει πολλές από τις απαντήσεις των παιχνιδιών μας. Παράλληλα μαθαίνουμε και ενδιαφέροντα στοιχεία για τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό και τον τρόπο ζωής των ανθρώπων τότε.