Το Ιδιωτικό Γυμνάσιο Ηρακλείου Αττικής «Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ» διοργανώνει τον 4ο Διασχολικό Μαθητικό Διαγωνισμό Γυμνασίων με θέμα «Ελληνική Γλώσσα και Πολιτισμός» με στόχο να βοηθήσει τους μαθητές να οικειωθούν την ελληνική γλώσσα και τον ελληνικό πολιτισμό ως διαρκή αγαθά, που εξακολουθούν να νοηματοδοτούν και να προσανατολίζουν τις επιλογές μας, δίνοντας συνάμα κριτήρια ομαλής ένταξης στον ευρωπαϊκό πολυπολιτισμικό χωροχρόνο.

Ο διαγωνισμός έχει παιγνιώδη χαρακτήρα και θα διεξαχθεί την Πέμπτη 15 Φεβρουαρίου 2024, 9.30-12.30 στις εγκαταστάσεις του Γυμνασίου «Η Ελληνική Παιδεία», (Πρασίνου Λόφου 140 – 142, Ηράκλειο Αττικής).

Δηλώσεις συμμετοχής μπορούν να υποβάλλονται μέχρι την Παρασκευή 2 Φεβρουαρίου 2024 στην ηλεκτρονική διεύθυνση gymhrakl@elp.gr ή στη φόρμα συμμετοχής.