Ένα διαγωνισμό διαφορετικό από τους άλλους, ένα διαγωνισμό-πρόκληση και πρόσκληση για όλα τα Γυμνάσια της Β΄ ΔΔΕ Αθηνών, διοργανώνει το Ιδιωτικό Γυμνάσιο Ηρακλείου Αττικής «Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ»!

Ο διασχολικός μαθητικός διαγωνισμός με θέμα «Ελληνική Γλώσσα και Πολιτισμός», που για δεύτερη φορά διοργανώνεται, έχει στόχο να ευαισθητοποιήσει τους μαθητές στη γνώση και αξιοποίηση της γλωσσικής κληρονομιάς και του ελληνικού πολιτισμού, καθώς με αυτόν τον εθνικό μας πλούτο μπορούμε να πορευθούμε και να προσφέρουμε ως πρόσωπα και ως έθνος στον ευρωπαϊκό πολυπολιτισμικό χωροχρόνο.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την Πέμπτη 5 Μαΐου 2022, 9:30π.μ.–12:30μ.μ. (διάρκεια: 4 διδακτικές ώρες), στις εγκαταστάσεις του Γυμνασίου Ηρακλείου Αττικής «Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ», (Πρασίνου Λόφου 140 – 142, Ηράκλειο Αττικής). Σημειώνεται ότι στην αρχική προκήρυξη είχε οριστεί ως ημερομηνία η Τετάρτη 13 Απριλίου, αλλά για υγειονομικούς λόγους έγινε μετάθεση στην ως άνω ημερομηνία.

Κάθε σχολείο που θέλει να συμμετάσχει συγκροτεί μια τετραμελή ομάδα μαθητών και των τριών τάξεων του Γυμνασίου υπό την ευθύνη ενός εκπαιδευτικού/συνοδού και δηλώνει τη συμμετοχή του μέχρι 8 Απριλίου 2022 στην εξής φόρμα: ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ “ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ”

Ο διαγωνισμός περιλαμβάνει ερωτήσεις Ελληνικής Γλώσσας (ορθογραφία, σημασιολογία – λεξιλόγιο – συνώνυμα, ετυμολογία – παραγωγή – σύνθεση, απλή κατανόηση αρχαίου κειμένου, γλωσσικά παιχνίδια αρχαίας γραμματικής) και Ελληνικού Πολιτισμού (αρχαία, βυζαντινή και νεότερη Ιστορία, στοιχεία Ιστορίας Τέχνης, Γεωγραφία Ελλάδας).

Ο διαγωνισμός είναι εγκεκριμένος από το ΥΠΑΙΘ:

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να δείτε την ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ :