Οι μαθητές των δύο τμημάτων της Στ΄ τάξης, στα πλαίσια των εργαστηρίων δεξιοτήτων και με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα  Ελληνικής Γλώσσας, έκαναν έναν εσωτερικό διαγωνισμό διαλόγου.

Οι μαθητές διαγωνίστηκαν σε θέματα που είχαν συζητηθεί μέσα στην τάξη από την αρχή της χρονιάς, ενώ υπήρχε κι ένα άγνωστο θέμα που έπρεπε να διαπραγματευτούν. Είχαν στη διάθεσή τους 1΄ για να προετοιμαστούν κι άλλα 5΄για να αναπτύξουν το θέμα που τους δινόταν μετά από κλήρωση.

Η αξιολόγηση της συζήτησης βασίστηκε στις «Αρχές του καλού συζητητή», όπως αυτές παρουσιάζονται σε μια από τις επιστολές του Μ. Βασιλείου προς τον φίλο του Γρηγόριο.

Ευχόμαστε αυτός ο διαγωνισμός να γίνει η αρχή και μιας μόνιμης καθημερινής πρακτικής εξάσκησης για όλους μας.