Το Ιδιωτικό Γυμνάσιο Ηρακλείου Αττικής «Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ» διοργανώνει διασχολικό μαθητικό διαγωνισμό με θέμα «Ελληνική Γλώσσα και Πολιτισμός» με στόχο να βοηθήσει τους μαθητές να οικειωθούν την ελληνική γλώσσα και τον ελληνικό πολιτισμό ως διαρκή αγαθά, που εξακολουθούν να νοηματοδοτούν και να προσανατολίζουν τις επιλογές μας, δίνοντας συνάμα κριτήρια ομαλής ένταξης στον ευρωπαϊκό πολυπολιτισμικό χωροχρόνο.

           Ο διαγωνισμός, έχει παιγνιώδη χαρακτήρα και θα διεξαχθεί στις 13 Δεκεμβρίου 2019 στις εγκαταστάσεις του Γυμνασίου «Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ», (Πρασίνου Λόφου 140 – 142, Ηράκλειο Αττικής).