Τα Εκπαιδευτήρια «Η Ελληνική Παιδεία» ανακοινώνουν επίσημα την έναρξη του εκπαιδευτικού προγράμματος
«Ελληνική Γλώσσα και Πολιτισμός»:

Τι είναι;

Το Πρόγραμμα «Ελληνική Γλώσσα και Πολιτισμός» αποτελεί μια συστηματική προσπάθεια των Εκπαιδευτηρίων «Η Ελληνική Παιδεία» να καλύψουν το κενό της τυπικής εκπαίδευσης σε θέματα που σχετίζονται με τη διαχρονική εξέλιξη της Ελληνικής Γλώσσας και την οικείωση των μαθητών με την παράδοση και τον πολιτισμό μας. Όλα αυτά, δοσμένα με τρόπο πρωτότυπο, δημιουργικό, ανακαλυπτικό και παιγνιώδη – ό,τι μας έλειψε όταν ήμασταν μαθητές, για να αγκαλιάσουμε και να αγαπήσουμε το παρελθόν μας.

Ποιους αφορά – Πότε αρχίζει;

Το Πρόγραμμα «Ελληνική Γλώσσα και Πολιτισμός» αφορά όλους τους μαθητές των υποχρεωτικών βαθμίδων της εκπαίδευσης – από το Νηπιαγωγείο μέχρι και το Γυμνάσιο.

Κατά τη φετινή χρονιά 2018-19 θα εφαρμοστεί στην ολοκληρωμένη του μορφή στο Νηπιαγωγείο και στα Δημοτικά. Στο Γυμνάσιο θα συνεχιστεί η εφαρμογή της πιλοτικής μορφής του προγράμματος που υλοποιείται από το 2016-2017, με την προοπτική από του χρόνου να ενταχθεί και η βαθμίδα αυτή στην ενιαία μορφή του Προγράμματος.

Ποιοι το οργανώνουν;

Το πρόγραμμα αποτελεί εξέλιξη του προγράμματος που πειραματικά εφαρμόστηκε από το 2015 στο Δημοτικό Αμαρουσίου. Με βάση την αξιολόγηση της εμπειρίας που αποκτήθηκε από το αρχικό αυτό πρόγραμμα, σχεδιάστηκε και υλοποιείται στη νέα, ολοκληρωμένη και ενιαία του μορφή με την εποπτεία του μέλους του ΔΣ της «Ελληνικής Παιδείας» και συντονίστριας φιλολογικών μαθημάτων κ. Αγγ. Καλύβα. Το διδακτικό σχεδιασμό και τους μεθοδολογικούς – παιδαγωγικούς άξονες έχει επιμεληθεί η συντονίστρια καινοτόμων προγραμμάτων κ. Αθ. Αλεξίου, φιλόλογος του Λυκείου Μελισσίων. Στην υλοποίηση του προγράμματος συνεργάζονται οι συντονιστές Αρχαίων Ελληνικών κ. Ε. Κουσκουλή, Ν.Ε. Γλώσσας και Λογοτεχνίας κ. Δ. Πάνος και Ιστορίας κ. Ε. Ξυραφίδου, φιλόλογοι του Λυκείου Ηρακλείου. Παράλληλα, στο σχεδιασμό των επιμέρους σεναρίων και δράσεων έχει εμπλακεί σημαντικός αριθμός φιλολόγων και δασκάλων από όλες τις σχολικές μονάδες των Εκπαιδευτηρίων της Ελληνικής Παιδείας, καθώς και εξειδικευμένοι εξωτερικοί συνεργάτες.

Παιδαγωγικά και μεθοδολογικά κριτήρια

 1. Η αξιοποίηση των πιο σύγχρονων μεθόδων και διαδικασιών στην οργάνωση εκπαιδευτικών προγραμμάτων (σύμφωνα με το σχήμα: σύλληψη ιδέας – διαβούλευση – σχεδιασμός δράσεων – εφαρμογή – έρευνα – αναστοχασμός – αξιολόγηση – επανασχεδιασμός)
 2. Η ύπαρξη ενός ενιαίου δομημένου σκεπτικού σε όλο το εύρος των 10 τάξεων που εμπλέκονται, ώστε να διαμορφώνεται ένα συνεκτικό πρόγραμμα με σαφείς άξονες και στοχοθεσία.
 3. Η προσαρμογή του εκπαιδευτικού υλικού στις δυνατότητες και τις ανάγκες κάθε ηλικιακής βαθμίδας.
 4. Η διαμόρφωση μεγάλου εύρους επιλογών, ώστε μαθητές και εκπαιδευτικοί να επιλέγουν την ενασχόληση με αυτό που τους ενδιαφέρει περισσότερο.
 5. Η ενεργητική συμμετοχή των μαθητών στην κατάκτηση της νέας γνώσης.
 6. Ο εμπλουτισμός των διαδικασιών μάθησης μέσα από την καλλιέργεια της φαντασίας και τη βιωματική εμπλοκή.
 7. Η ενίσχυση της δημιουργικότητας και της κριτικής επάρκειας μέσα από το παιχνίδι, την πρωτοβουλία και τον αναστοχασμό.

Με ποιον τρόπο λειτουργεί – δομή

Το Πρόγραμμα «Ελληνική Γλώσσα και Πολιτισμός» είναι δομημένο με τη λογική των εκπαιδευτικών σεναρίων και της εξελικτικής διάταξης της ύλης. Πιο συγκεκριμένα, ανάλογα με την εκπαιδευτική βαθμίδα διαφοροποιείται η εστίαση του προγράμματος: «Αρχαίος ελληνικός πολιτισμός» στο Νηπιαγωγείο, «Από το χτες στο σήμερα της ελληνικής γλώσσας» για το Δημοτικό, «Γλώσσα, πολιτισμός, ταυτότητα» για το Γυμνάσιο. Το πρόγραμμα θα απασχολεί τους μαθητές για μία ώρα κάθε εβδομάδα. Κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους οι μαθητές θα εμπλακούν σε 4-5 εκπαιδευτικά σενάρια, τα οποία θα επιλεγούν από τους θεματικούς κύκλους που έχουν οριστεί  για κάθε τάξη. Κάθε σενάριο περιλαμβάνει ανεξάρτητες δράσεις και απαιτεί τη διεπιστημονική εμπλοκή εκπαιδευτικών διαφόρων κλάδων καθώς και γνωστικών πεδίων από διαφορετικά αντικείμενα. Έτσι εξασφαλίζεται η εξελικτική συμμετοχή των παιδιών σε όλο και πιο απαιτητικά και σύνθετα μαθησιακά πεδία, αλλά και η δυνατότητα ενός μαθητή να παρακολουθεί σενάρια μεγαλύτερων τάξεων χωρίς να προαπαιτείται η γνώση των προηγούμενων.

Πού αποσκοπεί – προσδοκώμενα οφέλη

Με την εφαρμογή του Προγράμματος «Ελληνική Γλώσσα και Πολιτισμός» τα Εκπαιδευτήριά μας προσδοκούν να δώσουν στους μαθητές τη δυνατότητα:

 • Να αγαπήσουν σε βάθος την Ελληνική Γλώσσα και τον Πολιτισμό μας
 • Να συναισθανθούν τη διαχρονικότητα της ελληνικής γλώσσας και τις μορφές εμπλοκής της στην καθημερινή μας ζωή.
 • Να εξοικειωθούν με απλά κείμενα του γραπτού ελληνικού λόγου στη διαχρονία του.
 • Να προσεγγίσουν διαθεματικά τον ελληνικό λόγο μέσα από τη διασύνδεσή του με διαφορετικές επιστήμες.
 • Να γνωρίσουν τις διάφορες εκδοχές του άυλου και υλικού πολιτισμού του ελληνισμού μέσα στη διαχρονική πορεία του, και να διαπιστώσουν τις επιβιώσεις τους στην καθημερινότητά μας.

Το μεγάλο ταξίδι στη γλωσσική και πολιτισμική μας παράδοση ξεκινά! Γίνε εσύ ο οδηγός!