Στα πλαίσια του μαθήματος Τ.Π.Ε., οι μαθητές της Ε’ τάξης, χωρισμένοι σε μικρές ομάδες, συμμετείχαν στην πρώτη τους δραστηριότητα ρομποτικής, χρησιμοποιώντας το πακέτο εκπαιδευτικής ρομποτικής Lego WeDo.

Στόχος ήταν τα παιδιά να κατασκευάσουν έναν μικρό ανεμόμυλο από Lego, τον οποίο έπρεπε μετά να προγραμματίσουν, γράφοντας τον κατάλληλο κώδικα στην πλατφόρμα Lego WeDo. Στο τέλος της διαδικασίας, έβαλαν τη ρομποτική τους κατασκευή σε λειτουργία.