Ρομποτική στο Σχολείο μας!
Μαθήματα ρομποτικής για τους μαθητές του σχολείου μας! Μια ξεχωριστή ευκαιρία που ευχαριστηθήκαμε όλοι πολύ!