ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΠΟΥ ΟΔΗΓΟΥΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΥΧΙΑ
ΜΕ ΤΗΝ ΠΟΛΥΤΙΜΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΟΥ
ΕΚΔΟΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΥ LE LIVRE OUVERT

Στα Γυμνάσιά μας είχαμε τη χαρά και την τιμή να υποδεχτούμε την κυρία Ανθή Χρονοπούλου καθηγήτρια Γαλλικών, εξετάστρια του Γαλλικού Ινστιτούτου και παιδαγωγική σύμβουλο του εκδοτικού οίκου «Le Livre Οuvert».

Μίλησε με τους μαθητές μας, οι οποίοι χωρίστηκαν ανά δίπλωμα και τους έδωσε πολύτιμες συμβουλές για την ημέρα των εξετάσεων, κυρίως των προφορικών, έλυσε τις απορίες τους, τους εξήγησε τη διαδικασία της προφορικής εξέτασης και στο τέλος της συνάντησης οι μαθητές μας έγιναν ικανοί να αξιολογούν και να βαθμολογούν άλλους εξεταζόμενους, δικαιολογώντας τη βαθμολογία τους.

Η παρουσία της κυρίας Χρονοπούλου είναι πολύ σημαντική για το σχολείο μας και τους μαθητές μας γιατί η εμπειρία της και οι γνώσεις της διεύρυναν τους ορίζοντες των παιδιών μας, ενώ παράλληλα συνέβαλαν και στην ολοκληρωμένη προετοιμασία τους για τις εξετάσεις του Γαλλικού Ινστιτούτου. Την ευχαριστούμε πολύ!