Τα παιδιά της πρώτης τάξης παρακολούθησαν το πρόγραμμα “Απ’ το σταφύλι στο κρασί”, μύρισαν, γεύτηκαν και με άλλες βιωματικές δραστηριότητες ήρθαν σε επαφή με την διαδικασία παραγωγής του κρασιού. Βέβαια, δεν έλειπε και το οργανωμένο παιχνίδι που τόσο ενθουσίασε τα παιδιά!