Η Ελλάς τω κόσμω παντί

δίνει πλέρια αρετή.

Λεβεντιά κι αξιοσύνη

γράμματα και καλοσύνη.

Πλούσια αγάπη στην πατρίδα

της σοφίας την αχτίδα.

Και την πίστη στο Θεό

το μεγάλο θησαυρό.