200 ΧΡΟΝΙΑ ΛΕΥΤΕΡΙΑΣ
200 ΧΡΟΝΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ Ή ΘΑΝΑΤΟΣ

Οι αγωνιστές του ’21 τήρησαν την υπόσχεση, που έδωσαν, και πολέμησαν «υπέρ πίστεως και πατρίδος», για να διαφυλάξουν τα ιδανικά που κληρονόμησαν από τους Αρχαίους Έλληνες και τους Βυζαντινούς!

Σήμερα, εμείς, ως συνεχιστές των ηρωικών αυτών μορφών, καλούμαστε να διατηρήσουμε ακέραια «Χριστό & Ελλάδα», γιατί τους το χρωστάμε.

Ως ένα ελάχιστο δείγμα ευγνωμοσύνης, οι μαθητές της Β’ τάξης,  «χαρίσαμε» τις φωνούλες μας, για να δημιουργηθεί ένα μικρό αλλά περιεκτικό αφιέρωμα για τα 200 χρόνια από την έναρξη του Αγώνα για τη λευτεριά.

ΨΗΛΑ ΟΙ ΣΗΜΑΙΕΣ! ΨΗΛΑ ΟΙ ΚΑΡΔΙΕΣ!
ΖΗΤΩ Η ΕΛΛΑΔΑ ΜΑΣ!