Τελειώνοντας μια ιδιαίτερη σχολική χρονιά ατενίζουμε με Δέος τους  Μεγάλους της Ιστορίας μας και δίνοντας «φωνή από τα βάθη της ψυχής μας» στις Ηρωικές Μορφές, στοχεύουμε να γίνουμε αντάξιοί Τους.