“Με της ελπίδας χρώματα”

Η ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΕΟΡΤΗ ΛΗΞΕΩΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

«Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ» ΙΟΥΝΙΟΣ 2020