Φέτος, οι μαθητές της Δ΄ Τάξης  μέσα από τα θεατρικά της και τα τραγούδια  της  με απλούς τρόπους και απλά νοήματα προσπάθησαν να αναδείξουν  την μεγαλύτερη και ουσιαστικότερη αλήθεια… ότι τα ακριβότερα και πολυτιμότερα μαργαριτάρια κρύβονται στην ψυχή μας!

Μέσα από το θεατρικό συναντήσαμε τον γερό-Μανασσή να ψάχνει το μαργαριτάρι που του έκλεψε ο υιός του ο Αβιά… Όμως τελικά θα συναντήσουν και οι δύο τον  Αληθινό Μαργαρίτη και τότε αλλάζουν όλα!

Στο τέλος αποχαιρετήσαμε το 2019 αναπολώντας με ευγνωμοσύνη ότι εκείνο έφερε και καλωσορίσαμε το 2020 με όλα τα δώρα και τις ελπίδες που ο καλός Θεός  φέρνει.
Καλή και δημιουργική Χρονιά!

Χριστουγεννιάτικη εορτή- Δ’ Δημοτικού
Χριστουγεννιάτικη εορτή- Δ’ Δημοτικού
Χριστουγεννιάτικη εορτή- Δ’ Δημοτικού
Χριστουγεννιάτικη εορτή- Δ’ Δημοτικού
Χριστουγεννιάτικη εορτή- Δ’ Δημοτικού
Χριστουγεννιάτικη εορτή- Δ’ Δημοτικού
Χριστουγεννιάτικη εορτή- Δ’ Δημοτικού
Χριστουγεννιάτικη εορτή- Δ’ Δημοτικού
Χριστουγεννιάτικη εορτή- Δ’ Δημοτικού
Χριστουγεννιάτικη εορτή- Δ’ Δημοτικού
Χριστουγεννιάτικη εορτή- Δ’ Δημοτικού
Χριστουγεννιάτικη εορτή- Δ’ Δημοτικού
Χριστουγεννιάτικη εορτή- Δ’ Δημοτικού
Χριστουγεννιάτικη εορτή- Δ’ Δημοτικού
Χριστουγεννιάτικη εορτή- Δ’ Δημοτικού
Χριστουγεννιάτικη εορτή- Δ’ Δημοτικού
Χριστουγεννιάτικη εορτή- Δ’ Δημοτικού
Χριστουγεννιάτικη εορτή- Δ’ Δημοτικού
Χριστουγεννιάτικη εορτή- Δ’ Δημοτικού
Χριστουγεννιάτικη εορτή- Δ’ Δημοτικού
Χριστουγεννιάτικη εορτή- Δ’ Δημοτικού
Χριστουγεννιάτικη εορτή- Δ’ Δημοτικού
Χριστουγεννιάτικη εορτή- Δ’ Δημοτικού
Χριστουγεννιάτικη εορτή- Δ’ Δημοτικού
Χριστουγεννιάτικη εορτή- Δ’ Δημοτικού
Χριστουγεννιάτικη εορτή- Δ’ Δημοτικού
Χριστουγεννιάτικη εορτή- Δ’ Δημοτικού
Χριστουγεννιάτικη εορτή- Δ’ Δημοτικού
Χριστουγεννιάτικη εορτή- Δ’ Δημοτικού
Χριστουγεννιάτικη εορτή- Δ’ Δημοτικού
Χριστουγεννιάτικη εορτή- Δ’ Δημοτικού
Χριστουγεννιάτικη εορτή- Δ’ Δημοτικού
Χριστουγεννιάτικη εορτή- Δ’ Δημοτικού
Χριστουγεννιάτικη εορτή- Δ’ Δημοτικού
Χριστουγεννιάτικη εορτή- Δ’ Δημοτικού
Χριστουγεννιάτικη εορτή- Δ’ Δημοτικού
Χριστουγεννιάτικη εορτή- Δ’ Δημοτικού
Χριστουγεννιάτικη εορτή- Δ’ Δημοτικού
Χριστουγεννιάτικη εορτή- Δ’ Δημοτικού
Χριστουγεννιάτικη εορτή- Δ’ Δημοτικού
Χριστουγεννιάτικη εορτή- Δ’ Δημοτικού
Χριστουγεννιάτικη εορτή- Δ’ Δημοτικού
Χριστουγεννιάτικη εορτή- Δ’ Δημοτικού
Χριστουγεννιάτικη εορτή- Δ’ Δημοτικού
Χριστουγεννιάτικη εορτή- Δ’ Δημοτικού
Χριστουγεννιάτικη εορτή- Δ’ Δημοτικού
Χριστουγεννιάτικη εορτή- Δ’ Δημοτικού
Χριστουγεννιάτικη εορτή- Δ’ Δημοτικού