Το Δημοτικό Ηρακλείου συμμετείχε και φέτος στην Παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου του Δήμου Νέου Ηρακλείου. Το καμάρι, η λεβεντιά, η υπερηφάνεια αλλά και ο συντονισμός των παιδιών ήταν τα στοιχεία που διαπίστωσαν όλοι στην παρουσία τους. Συνοδευόμενα από τους Δασκάλους τους, παρήλασαν τιμώντας έτσι τους ήρωες του μεγάλου εκείνου αγώνα του 1940!