Μια όμορφη και πολύ πρωτότυπη γιορτή μας ετοίμασε η Γ’ Τάξη για τους Τρεις Ιεράρχες με ποιήματα, αναφορά στη ζωή των αγίων μας και αποσπάσματα από συμβουλές του Μεγάλου Βασιλείου, ψάλματα και τραγούδια.