Με αφορμή την κατασκευή χαρτών στο μάθημα της Μελέτης φτιάξαμε τον δικό μας χάρτη για το αγαπημένο παιχνίδι του κρυμμένου θησαυρού. Μελετήσαμε τον χάρτη, τρέξαμε, ψάξαμε και επιτέλους βρήκαμε τον θησαυρό!