Στο πλαίσιο των φετινών μαθημάτων της Ευέλικτης Ζώνης, οι μαθητές μας παρακολούθησαν με πολύ ενδιαφέρον την παρουσίαση της κ. Γ. Τζιώτη με θέμα «Οι Άγιοι και τα ζώα». Προφήτες και Άγιοι με ιδιαίτερη σχέση με τα ζώα μας κράτησαν ευχάριστη συντροφιά και μας έδωσαν πολλά μηνύματα!