ΠΡΩΙΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

ΨΗΦΙΑΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΕΣ ΥΨΗΛΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

(Στρογγυλή τράπεζα)

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ:
ΜΙΑ ΔΙΑΡΚΩΣ ΑΝΑΝΕΟΥΜΕΝΗ ΠΡΟΚΛΗΣΗ
κ. Νικόλαος Λεβεντάκης, Μηχανολόγος Μηχανικός (ΕΜΠ),
Ἐκπαιδευτήρια «Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ»
Περίληψη

ΕΞΥΠΝΑ ΚΙΝΗΤΑ
κ. Ἀναστασία Φράγκου, MSc Ραδιοηλεκτρολογίας – Τηλεπικοινωνιῶν,
Ἐκπαιδευτήρια «Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ»

Περίληψη

 

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ
κ. Ἐλευθέριος Παπαλέξης, MSc Ἰατρικῆς Πληροφορικῆς, Διευθ. ΕΣΥ – ΚΥ
Περίληψη

ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ ΕΘΙΣΜΟΥ – ΕΞΑΡΤΗΣΗΣ
Dr Κωνσταντίνος Σιῶμος,
Ψυχίατρος Παιδιῶν & Ἐφήβων, Πρόεδρος Ἑλληνικῆς Ἑταιρείας Μελέτης
τῆς Διαταραχῆς Ἐθισμοῦ στό Διαδίκτυο
Περίληψη