Μέσα στις σκοτεινιασμένες μέρες, αναζητώντας τον Έλληνα, τον Άνθρωπο, τον Ηγέτη, που μπορεί να μας δείξει το δρόμο για την αναγέννηση της πατρίδας μας, την Παρασκευή 21 Μαρτίου 2014, αφιερώσαμε την Εθνική μας γιορτή στο θρυλικό Γέρο του Μοριά, τον ελευθερωτή της Ελλάδας.