«Είπαν οι Έλληνες το ΟΧΙ…

με μια ψυχή με  μια καρδιά,

κι ελευθερώσαν την Ελλάδα

με βοηθό την Παναγιά».

Ω χαιρ’ Ελλάδα αθάνατη

γιορτάζουν τα παιδιά σου

τη δόξα σου και την τιμή

και την ελευθεριά σου.